Mac Pro Server - Vigtige oplysninger om sikkerhed

background image

Vigtige oplysninger om sikkerhed

ADVARSEL:

Hvis du ikke overholder disse instruktioner om sikkerhed, kan der opstå

fare for brand, elektrisk stød eller andre personskader eller skader.

Du kan kun afbryde strømmen til Mac Pro ved at tage stikket ud af stikkontakten. Du
kan også kun afbryde strømmen til en skærm ved at tage skærmens netledning ud af
computeren eller af stikkontakten. Sørg for, at mindst den ene ende af netledningen er
inden for rækkevidde, så du nemt kan afbryde strømmen til computeren og skærmen.

Tag altid følgende forholdsregler.
Afbryd strømmen og træk stikket ud af computeren eller skærmen – træk i stikket, ikke
i ledningen. Afmonter telefonledningen i følgende tilfælde:

Â

Hvis netledningen eller stikket bliver flosset eller beskadiget på anden vis.

Â

Hvis der spildes noget på kabinettet.

background image

111

Kapitel 6

Sidst, men ikke mindst

Â

Hvis computeren bliver udsat for regn eller andre væsker.

Â

Hvis computeren tabes, eller kabinettet bliver beskadiget.

Â

Hvis computeren skal til service eller reparation.

Â

Hvis du vil rengøre computeren eller kabinettet.

Hvis du vil stille computeren væk i længere tid uden at bruge den, bør du tage batteriet ud.

Kontakt en Apple Authorized Service Provider eller Apple for at få oplysninger om
service eller garanti. Se ”Yderligere oplysninger, service og support” på side 93.