Mac Pro Server - Generel vedligeholdelse

background image

Generel vedligeholdelse

Hvis du skal rengøre computeren grundigere end normalt, skal du følge disse instruktioner:

1

Sluk for computeren og skærmen, hvis der er tilsluttet en skærm.

2

Afbryd strømforsyningen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten
eller strømskinnen. Hvis skærmen er sluttet til en stikkontakt eller strømskinne, skal du
også afbryde strømforsyningen til skærmen.

3

Afmonter kablerne til skærmen.

4

Tør forsigtigt computerens kabinet af med en fugtig, blød, fnugfri klud.

BEMÆRK:

Brug ikke aerosolspraydåser, opløsnings- eller slibemidler.

background image

112

Kapitel 6

Sidst, men ikke mindst

Beskytte det optiske drev

Nedenstående sikkerhedsforskrifter bør overholdes ved brug af det optiske drev:

Â

Anbring computeren således, at bakken ikke rammer noget, når den åbnes.

Â

Luk altid bakken, når du ikke bruger drevet.

Â

Læg ikke noget på bakken, når den er åben.

Â

Rør aldrig ved linsen i det optiske drev med fingrene. Undgå at rengøre linserne med
papir eller andet materiale med en ru overflade. Hvis linserne skal rengøres, kan du
købe et rensemiddel hos en Apple Authorized Service Provider.

Â

Beskyt computeren og skærmen mod fugt og vådt vejr.

Laseroplysninger om det optiske drev

Af hensyn til sikkerheden bør det optiske drev kun serviceres af en Apple Authorized
Service Provider.

ADVARSEL:

Hvis du udfører andre justeringer eller procedurer end dem, der er

beskrevet i dokumentationen til computeren, risikerer du at blive udsat for farlig
stråling. Det optiske drev i computeren indeholder laserteknologi, som er sikker ved
normal brug, men som kan skade øjnene, hvis enheden skilles ad.

background image

113

Kapitel 6

Sidst, men ikke mindst