Mac Pro Server - Reparere, gendanne eller geninstallere Mac OS X-software

background image

Reparere, gendanne eller geninstallere Mac OS X-software

Hvis der opstår et problem med din Mac-software eller -hardware, indeholder Mac OS X
funktioner til reparation og gendannelse, som kan løse problemerne og endda
gendanne softwarens originale fabriksindstillinger. Du har adgang til disse funktioner
fra Mac OS X-hjælpeprogrammer, selvom computeren ikke kan starte korrekt.

background image

81

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Brug Mac OS X-hjælpeprogrammer til at:

Â

Reparere computerens disk vha. Diskværktøj.

Â

Gendanne software og data fra en Time Machine-sikkerhedskopi.

Â

Geninstallere Mac OS X Lion, Lion Server og Apple-programmer.

Â

Gendanne computerens fabriksindstillinger ved at slette disken og geninstallere
Mac OS X Lion, Lion Server og Apple-programmerne.

Hvis computeren registrerer et problem, åbner den automatisk Mac OS X-hjælpeprogrammer.
Du kan også åbne programmet manuelt ved at starte computeren igen.

background image

82

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Du åbner Mac OS X-hjælpeprogrammer på følgende måde:

m

Start computeren igen, og hold Kommandotasten (x) og R nede.

Nogle funktioner i Mac OS X-hjælpeprogrammer kræver adgang til internettet og
Mac App Store. Du skal evt. kontrollere, at computeren er forbundet med internettet
via et Ethernet- eller Wi-Fi-netværk.

Du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk på følgende måde:

1

Vælg et netværk på Wi-Fi-statusmenuen øverst til højre på skærmen.

2

Skriv om nødvendigt adgangskoden til netværket.

Du opretter forbindelse til et lukket netværk ved at vælge Andet netværk. Skriv
netværkets navn og adgangskoden.

Reparere en disk vha. Diskværktøj

Hvis du har et problem med computeren, eller hvis vinduet Mac OS
X-hjælpeprogrammer vises, når du starter computeren, skal du evt. reparere
computerens disk.

1

Vælg Diskværktøj i vinduet Mac OS X-hjælpeprogrammer, og klik på Fortsæt.

2

Vælg disken eller partitionen på listen til venstre, og klik derefter på fanen Førstehjælp.

3

Klik på Reparer disk.

Hvis Diskværktøj ikke kan reparere disken, skal du sikkerhedskopiere så mange
af dine oplysninger som muligt og derefter følge instruktionerne i ”Geninstallere
Mac OS X Lion Server og Apple-programmer.” på side 83.

Du kan få oplysninger om Diskværktøj og dets muligheder i Hjælpcenter eller
ved at åbne Diskværktøj (i mappen Hjælpeprogrammer i Launchpad) og vælge
Hjælp > Hjælp til Diskværktøj.

background image

83

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Gendanne oplysninger fra en Time Machine-sikkerhedskopi

Hvis du tidligere har oprettet en Time Machine-sikkerhedskopi, skal du bruge
funktionen Gendan til at gendanne den tidligere version af alt på computeren.
Brug kun din Time Machine-sikkerhedskopi til at gendanne oplysningerne på den
computer, som sikkerhedskopien stammer fra. Hvis du vil overføre oplysninger til en ny
computer, skal du bruge Overførselsassistent.

1

Hvis sikkerhedskopien findes på en Time Capsule, skal du kontrollere, at Mac Pro er
tilsluttet det samme Ethernet- eller Wi-Fi-netværk. (Følg instruktionerne på side 82 for
at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.)

2

I vinduet Mac OS X-hjælpeprogrammer skal du vælge Gendan fra Time Machine-
sikkerhedskopi og klikke på Fortsæt.

3

Vælg den disk, der indeholder Time Machine-sikkerhedskopien, og følg derefter
instruktionerne på skærmen.

Geninstallere Mac OS X Lion Server og Apple-programmer.

I nogle tilfælde skal du måske geninstallere Mac OS X Lion Server og Apple-
programmer. Du kan geninstallere og bevare dine arkiver og brugerindstillinger.

Vigtigt:

Mac OS X-hjælpeprogrammer geninstallerer og gendanner Mac OS X- og

Mac OS X Lion Server-software.

1

Kontroller, at Mac Pro er forbundet med internettet via et Ethernet- eller Wi-Fi-netværk.
(Følg instruktionerne på side 82 for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.)

2

I vinduet Mac OS X-hjælpeprogrammer skal du vælge Geninstaller Mac OS X og klikke
på Fortsæt.

3

Når du bliver bedt om at vælge en disk, skal du vælge din aktuelle Mac OS X-disk (i de
fleste tilfælde er det den eneste tilgængelige disk).

background image

84

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

4

Du installerer valgfri software ved at klikke på Speciel.

5

Klik på Installer.

Du kan installere Mac OS X og Lion Server uden at slette disken, så du beholder dine
eksisterende arkiver og indstillinger, eller du kan slette disken først, så alle dine data
slettes, og computeren gøres klar til, at du geninstallerer Mac OS X, Lion Server og
Apple-programmer.

Når du har geninstalleret Mac OS X, kan du vende tilbage til Mac App Store igen og
hente de programmer, der fulgte med Mac, og andre programmer, som du har købt i
Mac App Store.

Vigtigt:

Apple anbefaler, at du sikkerhedskopierer data på disken, før du gendanner

software. Apple er ikke ansvarlig for evt. tab af data.

Gendanne computerens fabriksindstillinger

Når du gendanner computerens fabriksindstillinger, slettes alt på computeren
(brugerkonti, netværksindstillinger og alle arkiver og mapper). Før du gendanner, skal
du sikkerhedskopiere de arkiver, du vil beholde, ved at kopiere dem til en anden disk.
Skriv netværksindstillingerne ned fra vinduet Netværk, så det er nemmere at oprette
forbindelse igen, når du har geninstalleret Mac OS X Lion Server.

1

Kontroller, at Mac Pro er forbundet med internettet via et Ethernet- eller Wi-Fi-netværk.
(Følg instruktionerne på side 82 for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.)

2

Vælg Diskværktøj i vinduet Mac OS X-hjælpeprogrammer, og klik på Fortsæt.

3

Vælg disken på listen til venstre, og klik derefter på fanen Slet.

4

Vælg Mac OS - udvidet (Journaled) på lokalmenuen Format, skriv et navn til disken, og
klik derefter på Slet.

background image

85

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

5

Når disken er slettet, skal du vælge Diskværktøj > Slut Diskværktøj.

6

I vinduet Mac OS X-hjælpeprogrammer skal du vælge Geninstaller Mac OS X og klikke
på Fortsæt.

7

Hvis du vil geninstallere Mac OS X og Apple-programmer, skal du følge instruktionerne
i installeringsprogrammet til Mac OS X.

Når du har gendannet Mac OS X Lion Server og Apple-programmer, kan du vælge de
data og programmer, som du vil gendanne fra en Time Machine-sikkerhedskopi.