Mac Pro Server - Problemer med Wi-Fi-kommunikation

background image

Problemer med Wi-Fi-kommunikation

Hvis der opstår problemer med Wi-Fi-kommunikation:

Â

Sørg for, at softwaren er konfigureret korrekt som beskrevet i vejledningen til basen.

Â

Sørg for, at den computer eller det netværk, du vil oprette forbindelse til, fungerer og
er udstyret med en enhed, der giver adgang via trådløs kommunikation.

Â

Sørg for, at den anden computer eller adgangspunktet til netværket er inden for
antennens rækkevidde på Mac Pro. Elektronisk udstyr og metalgenstande kan
forstyrre den trådløse kommunikation, så rækkevidden nedsættes. Du kan måske
forbedre modtagekvaliteten ved at dreje eller flytte computeren.

Â

Sørg for, at sidedækslet er lukket (følg de instruktioner, der starter på side 46), og
at dækslet foran PCI-porten er på plads (se ”Installere PCI Express-kort” på side 68).
Antennemodtagelsen forringes, når Mac Pro ikke er lukket korrekt.

Â

Kontroller Wi-Fi-signalstyrken. Der kan være op til fire streger på symbolet for Wi-FI-
status (Z) på menulinjen.

Â

Du kan få flere oplysninger om Wi-Fi ved at vælge Hjælp > Hjælpcenter og derefter
søge efter “Wi-Fi”. Du kan også finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte
med den trådløse enhed.

background image

87

Kapitel 4

Problem? Find en løsning