Mac Pro Server - Problemer med software

background image

Problemer med software

Når et program “fryser fast” eller ikke svarer, giver Mac OS X dig mulighed for at slutte
programmet uden at genstarte computeren.

Du tvinger et program til at slutte på følgende måde:

1

Tryk på Kommando (x)-Alternativ-esc, eller vælg Apple () > Afbryd på menulinjen.

2

Vælg navnet på det program, som du vil slutte, i dialogen Afbryd programmer.

3

Klik på Afbryd.
Programmet slutter, uden at de andre programmer lukkes.

background image

80

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Hvis der er problemer med et program

Â

Brug Softwareopdatering til at sikre, at du altid har den nyeste version af software,
rettelser og andre opdateringer.

Â

Hvis der er problemer med et program fra en anden producent end Apple, skal du
kontakte forhandleren.

Hvis der opstår problemer med computeren eller Mac OS X Lion Server

Â

Se i Hjælpcenter (på Hjælpemenuen) for at få instruktioner og oplysninger om fejlfinding.

Â

Du finder de nyeste oplysninger om fejlfinding og softwareopdateringer på
webstedet om support til Lion Server på adressen www.apple.com/dk/support/server.