Mac Pro Server - Kontrollere, om der er et hardwareproblem

background image

Kontrollere, om der er et hardwareproblem

Hvis du har mistanke om, at der er et hardwareproblem, kan du bruge programmet Apple
Hardware Test til at finde ud af, om der er et problem med en af Mac Pros komponenter.

Du bruger Apple Hardware Test på følgende måde:

1

Afmonter alle eksterne enheder fra Mac Pro, undtagen skærmen, tastaturet og musen.
Hvis der et tilsluttet et Ethernet-kabel, skal du afmontere det.

2

Start Mac Pro igen, mens du holder tasten D nede.

3

Når vinduet med sprogvalg til Apple Hardware Test vises, skal du vælge det sprog, du
vil bruge.

4

Tryk på Retur, eller klik på højrepilen.

5

Når hovedmenuen i Apple Hardware Test vises (efter ca. 45 sekunder), skal du følge
instruktionerne på skærmen.

6

Hvis Apple Hardware Test finder en fejl, vises der en fejlkode. Skriv fejlkoden ned, før
du søger hjælp. Hvis Apple Hardware Test ikke finder en hardwarefejl, kan problemet
skyldes en softwarefejl.

background image

86

Kapitel 4

Problem? Find en løsning