Mac Pro Server - Lukke Mac Pro ned.

background image

Lukke Mac Pro ned.

Hvis du ikke skal bruge Mac Pro i en længere periode, skal du lukke den ned.

Du lukker Mac Pro ned på en af følgende måder:

Â

Vælg Apple () > Luk ned.

Â

Tryk på tasterne ctrl og Skub ud, og klik derefter på Luk ned i den viste dialog.

BEMÆRK:

Sluk ikke Mac Pro vha. afbryderknappen på en strømskinne eller ved

at trække stikket på netledningen til Mac Pro ud (medmindre du ikke kan slukke
Mac Pro på andre måder). Arkiver og systemsoftware kan blive beskadiget, hvis
Mac Pro ikke lukkes korrekt ned.

background image

18

Kapitel 1

Klar, parat, start

BEMÆRK:

Luk Mac Pro ned, før du flytter den. Hvis du flytter Mac Pro, mens

harddisken roterer, kan du beskadige harddisken, så du mister data. Du risikerer
også, at computeren ikke kan starte fra harddisken.

Sætte Mac Pro på vågeblus

Mac OS X Server er normalt indstillet til at forhindre Mac Pro i at gå på vågeblus, fordi
brugere ikke kan oprette forbindelse til tjenesterne, mens computeren er på vågeblus.
Men hvis det er foreneligt med de tjenester, Mac Pro leverer, kan du sætte den på
vågeblus efter behov eller i overensstemmelse med en tidsplan.

Du sætter Mac Pro på vågeblus på en af følgende måder:

Â

Vælg Apple () > Vågeblus på menulinjen.

Â

Vælg Apple () > Systemindstillinger, klik på Energibesparelse, og vælg et interval for
vågeblus, eller indstil en tidsplan for vågeblus/afbrydelse af vågeblus.

Du afbryder vågeblus på Mac Pro på følgende måde:

Â

Tryk på en tilfældig tast på tastaturet. Når du afbryder vågeblus på Mac Pro, er alle
programmer, dokumenter og computerindstillinger de samme, som før du satte den
på vågeblus.

background image

Hjælpcenter

porte

www.apple.com/dk/macpro