Mac Pro Server - Har du brug for hjælp til opstilling?

background image

Har du brug for hjælp til opstilling?

Hvis Mac Pro ikke starter korrekt, kan du kontrollere følgende:

Â

Er Mac Pro sluttet til en stikkontakt? Hvis du bruger en strømskinne, skal du sørge for,
at den er tændt.

background image

17

Kapitel 1

Klar, parat, start

Â

Er netledningen tilsluttet korrekt på bagsiden af Mac Pro?

Â

Er tastaturkablet og skærmens kabel forbundet korrekt, hvis du har tilsluttet et
tastatur og en skærm?

Â

Er skærmens lysstyrke og kontrast indstillet korrekt, hvis du har tilsluttet en skærm?
Juster evt. skærmens lysstyrke. Hvis skærmen har en afbryderknap, skal du sikre dig,
at skærmen er tændt.

Â

Hvis du har tilsluttet en skærm, og der ikke vises noget på skærmen, skal du genstarte
Mac Pro. Hold afbryderknappen (®) på Mac Pro nede i 5 eller 6 sekunder, indtil
computeren slukker. Tryk på afbryderknappen (®) igen for at genstarte computeren.

Â

Hvis der et blinkende spørgsmålstegn på skærmen, eller kontrollampen blinker flere
gange i træk, henvises til Kapitel 4, “Problem? Find en løsning”, på side 75.