Mac Pro Server - Installere interne lagringsenheder

background image

Installere interne lagringsenheder

Mac Pro har plads til seks interne drev: To optiske drev og fire harddiske eller SSD'er.
I de fleste konfigurationer sidder der en disk i den første diskplads og et optisk drev i
den øverste plads til et optisk drev.

Du kan installere op til tre 3,5" Serial ATA-harddiske (SATA) uden kabler i de tomme
diskpladser. Disken skal opfylde følgende specifikationer:

Â

Type: SATA 3 Gb/s

Â

Bredde: 102 mm

Â

Dybde: 147 mm

Â

Højde: 25,4 mm

Du kan installere op til tre 2,5" SSD'er (solid state disk) i de tomme diskpladser. Disken
skal opfylde følgende specifikationer:

Â

Type: SATA 3 Gb/s

Â

Bredde: 63,5 mm

SSD'er leveres med adaptere, som passer i pladserne til 3,5" diske.

Du kan få flere oplysninger om krav og understøttede enheder hos en autoriseret
Apple-forhandler, i Apple Store på www.apple.com/dk/store eller på webstedet om
support til Mac Pro på www.apple.com/dk/support/macpro.

background image

56

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

Installere Serial ATA-harddiske

Mac Pro har plads til fire interne SATA-harddiske med en højde på 1 tomme i
diskpladserne. Hvis Mac Pro leveres med en disk installeret, sidder den i den første
diskplads. Du kan installere diske i den anden, tredje og fjerde diskplads.

Du installerer en harddisk på følgende måde:

1

Åbn Mac Pro, og fjern siden som beskrevet i ”Åbne Mac Pro” på side 33.

2

Løft låsen for at låse diskholderne op.
Bemærk: Når låsen er nede, er holderne låst fast i pladserne og kan ikke fjernes.

3

Træk holderen ud af diskpladsen.

Drevholder

background image

57

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

4

Anbring holderen over harddisken med stikkene bagud.

5

Brug de fire skruer på holderen til at montere harddisken på holderen.

BEMÆRK:

Hold fast i siderne på disken. For ikke at beskadige disken skal du undgå at

røre ved det trykte kredsløb.

Stik

background image

58

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

6

Løft låsen, og skub holderen over skinnerne og ind i pladsen, indtil den rører stikkene
til disken og sidder fast i pladsen.

Drevstik

7

Sæt dækslet på plads igen som beskrevet i instruktionerne, der starter på side 46.

BEMÆRK:

Sæt altid sidedækslet på plads, når du har installeret komponenter. Mac Pro

virker ikke korrekt, hvis sidedækslet ikke er på plads.

background image

59

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

Installere en SSD

Mac Pro har plads til fire interne 2,5" SSD'er i diskpladserne. Hvis Mac Pro leveres med
en disk installeret, sidder den i den første plads. Du kan installere diske i den anden,
tredje og fjerde diskplads.

Du installerer en SSD på følgende måde:

1

Åbn Mac Pro, og fjern sidedækslet som beskrevet i instruktionerne i ”Åbne Mac Pro” på
side 33.

2

Løft låsen for at låse diskholderne op.
Bemærk: Når låsen er nede, er holderne låst fast i pladserne og kan ikke fjernes.

3

Træk holderen ud af diskpladsen.

Drevholder

background image

60

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

4

Fjern de to skruer fra diskholderen som vist. Du skal montere SSD-adapteren på
holderen vha. de to to resterende skruer. Læg de to skruer, som du fjernede, væk,
og gem dem på et sikkert sted.

Stik

Kroge

Skruer

Ubrugte skruer (2)

5

Anbring holderen over SSD-adapteren med stikkene bagud som vist. Sæt de to kroge
øverst på adapteren ind i hullerne på holderen. Spænd de to skruer øverst på holderen
for at fastgøre SSD-kabinettet til holderen.

background image

61

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

6

Løft låsen, og skub holderen over skinnerne og ind i pladsen, indtil den rører stikkene
til disken og sidder fast i pladsen.

Drevstik

7

Sæt dækslet på plads igen som beskrevet i instruktionerne, der starter på side 46.

BEMÆRK:

Sæt altid sidedækslet på plads, når du har installeret komponenter. Mac Pro

virker ikke korrekt, hvis sidedækslet ikke er på plads.

background image

62

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

Udskifte et optisk drev

Mac Pro leveres med et eller to SuperDrive installeret i pladserne til de optiske drev.
Følg disse instruktioner for at udskifte et optisk drev.

Bemærk: Kontakt forhandleren af drevet, eller besøg producentens websted for at få at
vide, om drevet er indstillet til “cable select”. Før du installerer et drev, skal du indstille
det til “cable select”, hvis producenten ikke allerede har gjort det.

Du udskifter det optiske drev på følgende måde:

1

Åbn Mac Pro, og fjern siden som beskrevet i instruktionerne i ”Åbne Mac Pro” på side 33.

2

Løft låsen for at låse holderne til det optiske drev op.
Når låsen er nede, er drevene og holderne låst fast i pladserne til optiske drev og kan
ikke fjernes.

background image

63

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

3

Træk holderen halvt ud af pladsen til det optiske drev.

background image

64

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

4

Afmonter kablet fra det optiske drev, og fjern holderen fra pladsen til det optiske drev.

BEMÆRK:

Når du installerer eller skifter optiske drev, skal du bruge de originale

Apple-kabler, der fulgte med Mac Pro.

background image

65

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

5

Fjern det optiske drev fra holderen ved at skrue de fire monteringsskruer løs.

6

Brug de fire skruer fra det originale optiske drev til at montere det nye drev på holderen.

background image

66

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

7

Skub det optiske drev og holderen langs skinnerne halvvejs ind i pladsen.

8

Slut kablet til bagsiden af det optiske drev.

Kabel-
mellemstik

Kabel-
slutstik

background image

67

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

9

Løft låsen, og skub holderen ind i pladsen til det optiske drev, indtil det er på plads.

10

Sæt dækslet på plads igen som beskrevet i instruktionerne, der starter på side 46.

BEMÆRK:

Sæt altid sidedækslet på plads, når du har installeret komponenter. Mac Pro

virker ikke korrekt, hvis sidedækslet ikke er på plads.

background image

68

Kapitel 3

Gør en god ting bedre