Mac Pro Server - Åbne Mac Pro

background image

Åbne Mac Pro

1

Før du åbner Mac Pro, skal du lukke den ned ved at vælge Apple () > Luk ned.

BEMÆRK:

Sluk altid Mac Pro, inden du åbner kabinettet. Ellers kan du beskadige

komponenterne i computeren eller de komponenter, du vil installere. Åbn ikke
Mac Pro, og prøv ikke at installere udstyr i den, mens den er tændt.

2

Vent 5 – 10 minutter, til de interne komponenter i Mac Pro er kølet af.

ADVARSEL:

Lad Mac Pro køle af, før du rører de interne komponenter, som kan være

meget varme.

background image

34

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

3

Rør ved metallet på ydersiden af Mac Pro for at aflade evt. statisk elektricitet.

BEMÆRK:

Aflad altid evt. statisk elektricitet, før du rører ved delene eller installerer

komponenter inden i Mac Pro. Gå ikke rundt i lokalet, før du er færdig med at
installere kort, hukommelse eller interne lagringsenheder og har sat sidedækslet på.

Rør ved metallet for at
aflede statisk elektricitet.

background image

35

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

4

Afmonter alle kablerne og netledningen fra Mac Pro.

ADVARSEL:

Tag altid netledningen ud af Mac Pro, så du ikke beskadiger de interne

komponenter eller de komponenter, du vil installere. Forsøg ikke at installere emner,
mens den er sluttet til en stikkontakt.

5

Hold på sidedækslet, og løft låsen på bagsiden.

background image

36

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

6

Fjern sidedækslet ved at trække toppen væk fra Mac Pro og løfte det.

Vigtigt:

Når du fjerner siden, skal du holde godt fast i den.

background image

37

Kapitel 3

Gør en god ting bedre