Mac Pro Server - Gør en god ting bedre

background image

Gør en god ting bedre

3

background image

32

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

Brug oplysningerne i dette kapitel til at indstille og udvide Mac Pro, så den passer til
dine behov. Du finder vigtige oplysninger om fremgangsmåder i følgende afsnit:

Â

”Åbne Mac Pro” på side 33

Â

”Installere hukommelse” på side 37

Â

”Installere interne lagringsenheder” på side 55

Â

”Installere PCI Express-kort” på side 68

Â

”Udskifte det interne sikkerhedsbatteri” på side 73

ADVARSEL:

Apple anbefaler, at hukommelse, PCI Express-kort og interne

lagringsenheder installeres af en autoriseret Apple-tekniker. Se ”Yderligere
oplysninger, service og support” på side 93, hvis du vil vide, hvordan du kontakter
en Apple Authorized Service Provider eller Apple, hvis computeren skal til
service. Hvis du selv installerer disse enheder, risikerer du at beskadige udstyret,
og denne beskadigelse dækkes ikke af den begrænsede garanti. Du kan få flere
garantioplysninger hos en autoriseret Apple-forhandler eller Apple Authorized
Service Provider.

background image

33

Kapitel 3

Gør en god ting bedre