Mac Pro Server - Vypnutí počítače Mac Pro

background image

Vypnutí počítače Mac Pro

Nebudete-li Mac Pro delší dobu používat, vypněte jej.

Chcete-li vypnout Mac Pro, proveďte jedno z následujícího:

Â

Vyberte příkaz Apple () > Vypnout.

Â

Stiskněte klávesu Ctrl a klávesu pro vysunutí média a v zobrazeném dialogovém
okně klikněte na Vypnout.

background image

16

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

UPOZORNĚNÍ:

Nevypínejte Mac Pro vypnutím spínače na prodlužovací šňůře

a nevytahujte napájecí kabel počítače Mac Pro ze zásuvky (vyjma případu, kdy
Mac Pro nelze vypnout žádným jiným způsobem). Pokud Mac Pro nevypnete
správně, může dojít k poškození dat a systémového softwaru.

UPOZORNĚNÍ:

Počítač Mac Pro vypněte vždy před přesunutím na jiné místo.

Přesouvání počítače Mac Pro s roztočeným pevným diskem může vést k poškození
pevného disku, ztrátě dat nebo nemožnosti z pevného disku nastartovat.

Uspání počítače Mac Pro

Mac OS X Lion Server je standardně nastaven tak, aby uspání Macu Pro zabránil,
protože když počítač spí, nemohou se uživatelé připojovat k jeho službám. Dovoluje-
li to však povaha služeb poskytovaných vaším Macem Pro, můžete jej uspávat podle
potřeby nebo na základě časového rozvrhu.

Chcete-li svůj Mac Pro rychle uspat, proveďte jedno z následujícího:

Â

Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple () > Sleep.

Â

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému, klikněte na Úsporu energie
a nastavte časovač spánku a probuzení.

Zapnutí počítače Mac Pro:

Â

Stiskněte kteroukoli klávesu na klávesnici. Po probuzení počítače Mac Pro jsou veškeré
vaše aplikace, dokumenty a nastavení počítače ve stejném stavu jako před uspáním.

background image

Centrum nápovědy

porty

www.apple.com/macpro