Mac Pro Server - Práce se softwarem Mac OS X Lion Server

background image

Práce se softwarem Mac OS X Lion Server

Jakmile Mac Pro nastavíte, bude připraven poskytovat všechny služby softwaru
Mac OS X Lion Server. Pomocí nástroje Server Assistant můžete server nastavit a přenést
do něj data z jiného serveru Mac. Informace o použití serveru Mac a softwaru Lion
Server zobrazíte v aplikaci Server výběrem položky Server Help (Nápověda pro Server)
z nabídky Help (Nápověda). Další informace o softwaru Mac OS X Lion Server najdete
na webu produktu Lion Server na adrese www.apple.com/macosx/server.

background image

7

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění