Mac Pro Server - Potřebujete pomoc s nastavením?

background image

Potřebujete pomoc s nastavením?

Pokud se domníváte, že se váš Mac Pro správně nespustil, ověřte následující:

Â

Je váš Mac Pro zapojený do zásuvky? Pokud je připojený pomocí prodlužovačky, je
prodlužovačka zapnutá?

Â

Je napájecí šňůra správně zapojená do zásuvky na zadním panelu počítače Mac Pro?

Â

Pokud jste připojili klávesnici a monitor, jsou kabely klávesnice a monitoru správně
zapojené?

Â

Pokud jste připojili monitor, je správně nastavený jas a kontrast monitoru? Lze-li
na monitoru nastavit jas, nastavte jej. Je-li monitor opatřen zapínacím tlačítkem,
zapněte jej.

Â

Pokud jste připojili monitor a na obrazovce nic nevidíte, restartujte svůj Mac Pro.
Přidržte zapínací tlačítko (®) Macu Pro po dobu 5 až 6 sekund, dokud se počítač
nevypne. Stiskněte zapínací tlačítko (®) znovu a počítač restartujte.

Â

Pokud na obrazovce bliká otazník nebo bliká stavová kontrolka, viz Kapitola 4,
„Možné potíže a jejich řešení” na stránce 73.