Mac Pro Server - Přizpůsobení plochy a nastavení předvoleb

background image

Přizpůsobení plochy a nastavení předvoleb

Vzhled plochy můžete snadno přizpůsobit vlastním potřebám pomocí Předvoleb
systému. Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému nebo
klikněte na ikonu Předvolby systému v Docku. Předvolby systému jsou místem
nastavení většiny parametrů počítače Mac Pro. Další informace najdete v Centru
nápovědy, kde vyhledejte heslo „Předvolby systému“ nebo konkrétní předvolbu,
kterou chcete změnit.

Poznámka: V této příručce jsou poskytovány informace, které vyžadují připojení
monitoru pro zobrazování příkazů a dialogových oken. Pokud k Macu Pro není připojen
monitor nebo klávesnice, můžete software Mac OS X Lion Server nastavit na dálku
z jiného počítače. Chcete-li zobrazit další informace, otevřete aplikaci Server v druhém
počítači a vyberte příkaz Server Help (Nápověda pro Server) z nabídky Help (Nápověda).

background image

15

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění