Mac Pro Server - Nastavení počítače Mac Pro

background image

Nastavení počítače Mac Pro

Mac Pro je navržen tak, aby jej uživatelé mohli snadno uvést do provozu a okamžitě
začít používat. Chcete-li začít, postupujte podle pokynů na následujících několika
stránkách.

Krok 1:

Umístěte počítač Mac Pro.

Uchopte Mac Pro za obě držadla a správným způsobem jej zvedněte. Umístěte Mac
Pro tak, aby:

Â

stál na stabilní a rovné ploše,

Â

konektory napájecích kabelů nebyly přitisknuté na zeď ani na jiný objekt,

Â

nic nebránilo proudění vzduchu před Macem Pro, za ním ani pod ním,

Â

optické mechaniky měly dostatek místa k otevření.

Jediný způsob jak počítač Mac Pro úplně vypnout je odpojení napájecích šňůr od
zdroje napájení. Ujistěte se, že jsou napájecí šňůry počítače Mac Pro v dosahu a lze
je snadno odpojit.

background image

8

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 2:

Zapojte napájecí šňůru.

Zasuňte napájecí kabel na doraz do zapuštěné napájecí zásuvky na zadní straně
Macu Pro a druhý konec kabelu do uzemněné zásuvky elektrické sítě.

Napájecí zásuvka

Zástrčka napájecí šňůry

background image

9

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 3:

Připojte monitor.

Pokud k počítači Mac Pro připojujete monitor, připojte jej dle vyobrazení níže.
V závislosti na typu monitoru je nutné zapojit jeden nebo více kabelů. Ohledně
dalších nastavení si prostudujte pokyny přiložené k monitoru.

Kabel monitoru

Rozhraní pro monitory

Rozhraní USB

background image

10

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

S užitím konektorů Mini DisplayPort nebo DVI (Digital Visual Interface) můžete
k rozhraním na zadní straně počítače Mac Pro připojit až tři monitory. Rozhraní DVI
je rozhraní dual-link, takže můžete připojit 30palcový monitor Apple Cinema HD.

Rozhraní DVI pro monitory Rozhraní Mini DisplayPort (2)

S užitím následujících adaptérů můžete připojit i monitory opatřené konektorem
ADC (Apple Display Connector) nebo VGA (Video Graphics Array):

Â

Chcete-li připojit monitor VGA k rozhraní DVI nebo Mini DisplayPort, použijte
adaptér Apple DVI na VGA nebo Apple Mini DisplayPort na VGA (oba k dostání
samostatně).

Â

Chcete-li k rozhraní DVI připojit monitor ADC, použijte adaptér Apple DVI na ADC
(k dostání samostatně).

Konektory Mini DisplayPort umožňují přenášet obrazový i zvukový výstup. Připojené
zařízení musíte vybrat jako zvukový výstup na panelu Zvuk v aplikaci Předvolby
systému. Pro další informace o připojení zařízení HDMI vyhledejte heslo „HDMI“ na
stránkách podpory pro počítače Mac Pro na adrese www.apple.com/support/macpro.

Adaptéry pro monitory a další příslušenství pro Mac Pro lze zakoupit na adrese
www.apple.com/store.

background image

11

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 4:

Připojte ethernetový kabel.

Pro přístup k Internetu nebo síti s užitím ethernetového kabelu připojte jeden
konec ethernetového kabelu k jednomu z gigabitových ethernetových rozhraní na
zadní straně počítače Mac Pro. Druhý konec připojte ke kabelovému modemu, DSL
modemu nebo ethernetové síti.

Gigabitová rozhraní Ethernetu

background image

12

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 5:

Připojte klávesnici a myš.

Pokud připojujete USB klávesnici a myš, zapojte USB kabely do USB portů (d) na
Macu Pro nebo na monitoru.

Myš

Klávesnice

Poznámka: Mac OS X Lion Server můžete nastavit na dálku z jiného počítače. Chcete-
li zobrazit další informace, otevřete aplikaci Server v druhém počítači a vyberte příkaz
Server Help (Nápověda pro Server) z nabídky Help (Nápověda).

background image

13

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 6:

Zapněte Mac Pro.

Stisknutím zapínacího tlačítka (®) na čelní straně zapněte Mac Pro. Zapíná-li se váš
monitor zvlášť, stiskněte jeho zapínací tlačítko. Pokud jste připojili, myš, propojte ji
s Macem Pro kliknutím.

Krok 7:

Nastavte server Mac Pro pomocí nástroje Server Assistant.

Po prvním zapnutí Macu Pro s nainstalovaným softwarem Mac OS X Lion Server se vás
Server Assistant zeptá na některé základní informace, které Lion Server potřebuje ke
spuštění a pro připojení k síti. Při prvním zapnutí počítače Mac Pro mějte po ruce tyto
informace:

Â

Název účtu a heslo.

Â

Název organizace, jedinečný v rámci vaší společnosti.

Â

Název hostitele, který může platit pouze pro lokální síť, pro lokální síť a přístup VPN
přes Internet nebo může jít o internetový název hostitele, který jste zakoupili od
registrátora doménových názvů.

Â

Podrobné nastavení sítě včetně IP adresy, masky podsítě a DNS serverů Nastavení
sítě může systému poskytovat internetový směrovač nebo server ve vaší síti.
V takovém případě je jej třeba nakonfigurovat tak, aby vašemu serveru přiděloval
stále stejnou IP adresu (statické mapování nebo rezervace adres DHCP).

Nápovědu k aplikaci Server Assistant zobrazíte kliknutím na tlačítko Help (Nápověda)
na libovolném panelu.

Mac OS X Lion Server můžete nastavit na dálku z jiného počítače. Chcete-li zobrazit
další informace, otevřete aplikaci Server v druhém počítači a vyberte příkaz Server
Help (Nápověda pro Server) z nabídky Help (Nápověda).

background image

14

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Další informace o softwaru Mac OS X Lion Server najdete na webu produktu
Lion Server na adrese www.apple.com/macosx/server.

Pokud již máte Mac se softwarem Mac OS X Server verze 10.5 nebo novější, aplikace
Server Assistant vám může pomoci s automatickým přenosem nastavení systému,
služeb, uživatelských účtů, aplikací a dalších dat z původního serveru Mac (bez
ohledu na model) do nového Macu Pro. Pro přenos dat použijte ethernetové,
FireWire nebo bezdrátové připojení.

Informace o práci se službami v prostředí Mac OS X Lion Server zobrazíte v aplikaci
Server výběrem položky Server Help (Nápověda pro Server) z nabídky Help (Nápověda).