Mac Pro Server - Vyhledání sériového čísla

background image

Vyhledání sériového čísla

Sériové číslo počítače Mac Pro můžete zjistit některou z následujících metod:

Â

Z řádku nabídek vyberte Apple () a poté O tomto Macu. Klikejte na číslo verze pod
nápisem „Mac OS X“. Cyklicky se zobrazí informace o čísle verze Mac OS X, výrobní
verzi a sériovém čísle.

Â

Otevřete Informace o systému ve složce Utility na Launchpadu a klikněte na
položku Hardware.

Â

Prohlédněte si štítek s informacemi o konfiguraci umístěný na zadní straně počítače
Macu Pro poblíž videokonektorů.

background image
background image

Centrum nápovědy

Systémové informace

www.apple.com/macpro