Mac Pro Server - Více informací, servis a podpora

background image

Více informací, servis a podpora

Pokud váš Mac Pro potřebuje servis, obraťte se na poskytovatele servisu
autorizovaného společností Apple Apple nebo na společnost Apple. Další informace
o vašem počítači Mac Pro najdete v online materiálech, v nápovědě na obrazovce a
v Informacích o systému.

Online zdroje
Online informace o servisu a podpoře naleznete na adrese www.apple.com/support.
Z místní nabídky vyberte svou zemi. Prohledejte databázi AppleCare Knowledge Base,
vyhledejte případné aktualizace nebo se poraďte na diskusních fórech věnovaných
produktům Apple.

Nápověda na obrazovce
Odpovědi na své otázky, pokyny a informace o řešení potíží můžete mnohdy najít
v Centru nápovědy. Ve Finderu vyberte příkaz Nápověda > Centrum nápovědy.

Informace o systému
Pro získání informací o počítači použijte aplikaci Informace o systému. Ukáže vám
nainstalovaný hardware a software, sériové číslo a verzi operačního systému, množství
kolik paměti a další. Otevřete Informace o systému (ve složce Utility na Launchpadu).
Informace o systému lze zobrazit také výběrem příkazu O tomto Macu z nabídky Apple.

background image

92

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Servis a podpora AppleCare

Mac Pro se dodává s 90denním nárokem na technickou podporu a dvouletou zárukou
pokrývající opravy hardwaru v prodejnách Apple Store nebo v servisním středisku
autorizovaném společností Apple, například u autorizovaného poskytovatele servisu
Apple. Rozsah záručního pokrytí můžete rozšířit zakoupením služby AppleCare
Protection Plan. Více informací naleznete na adrese www.apple.com/support/products
nebo na webových stránkách pro příslušnou zemi uvedených v tabulce.

Pokud potřebujete asistenci, telefonická podpora AppleCare vám pomůže s instalací
a otevřením aplikací nebo s řešením základních potíží. Volejte číslo nejbližšího
střediska podpory (prvních 90 dní je zdarma). Než budete kontaktovat podporu,
poznamenejte si datum koupě a sériové číslo počítače Mac Pro.

Poznámka: 90denní bezplatná telefonická podpora začíná dnem zakoupení
produktu. Hovor může být zpoplatněn.

Společnost Apple nabízí také odbornou pomoc pro software Mac OS X Lion Server.
Tyto produkty nabízejí pomoc s hlubšími technickými otázkami po dobu jednoho
celého roku nad rámec bezplatné 90denní podpory.

Podpora AppleCare OS poskytuje telefonické konzultace a e-mailovou podporu
v oblasti sítí a pracovních postupů v prostředí Mac OS X Lion Server. Podpora AppleCare
Help Desk nabízí pomoc na úrovni grafického uživatelského rozhraní při konfigurování
sítí Mac OS X Server a správě serveru. Plány podpory AppleCare OS zahrnují také
podporu pro nástroje příkazového řádku a integraci na smíšených platformách.
Na výběr jsou tři úrovně podpory AppleCare OS: Select, Preferred a Alliance. Další
informace naleznete na adrese www.apple.com/support/products/enterprise a na
webových stránkách pro vaši zemi, uvedených v tabulce.

background image

93

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Země

Telefon

Webové stránky

United States

1-800-275-2273

www.apple.com/support

Australia

(61) 1-300-321-456

www.apple.com/au/support

Canada (English)
(French)

1-800-263-3394

www.apple.com/ca/
supportwww.apple.com/ca/
fr/support

Ireland

(353) 1850 946 191

www.apple.com/ie/support

New Zealand

00800-7666-7666

www.apple.com/nz/support

United Kingdom

(44) 0844 209 0611

www.apple.com/uk/support

Telefonní čísla se mohou měnit a mohou být zpoplatněna místními nebo národními
sazbami. Úplný seznam kontaktů naleznete na Internetu:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html