Mac Pro Server - Trocha prevence

background image

Trocha prevence

Máte-li potíže s počítačem nebo se softwarem, ale před výskytem problému jste
udržovali aktuální zálohy Time Machine, o svá data nepřijdete. Jestliže pravidelně
vytváříte zálohy Time Machine, můžete svůj software a veškerá data obnovit přesně
v té podobě, v jaké se nacházely při posledním zálohování. Chráníte-li své informace
pomocí aplikace Time Machine, nemohou vás výrazně ohrozit ani závažnější problémy.

Další informace o zálohování dat serveru najdete na webu produktu Lion Server na
adrese www.apple.com/macosx/server.

background image

75

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení