Mac Pro Server - Problémy se softwarem

background image

Problémy se softwarem

Pokud aplikace zamrzne nebo neodpovídá, Mac OS X umožňuje ukončit aplikaci bez
restartu počítače.

Chcete-li vynutit ukončení aplikace:

1

Stiskněte kombinaci kláves Cmd (x)-Alt-Esc nebo vyberte příkaz Apple () > Vynutit
ukončení z řádku nabídek.

2

V dialogovém okně Vynutit ukončení aplikací vyberte název aplikace, kterou chcete
ukončit.

3

Klikněte na tlačítko Vynutit ukončení.
Příslušná aplikace se ukončí a všechny ostatní aplikace zůstanou otevřeny.

background image

78

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Vyskytnou-li se potíže se softwarovou aplikací

Â

Použijte Aktualizaci softwaru a ověřte, zda máte nejnovější ovladače, opravy chyb
a další aktualizace.

Â

V případě potíží se softwarem od jiného výrobce kontaktujte příslušného výrobce.

Potíže při práci s počítačem nebo softwarem Mac OS X Lion Server

Â

Pokyny a informace ohledně řešení potíží hledejte v Centru nápovědy (nabídka
Nápověda).

Â

Nejnovější informace o řešení potíží a aktualizaci softwaru naleznete na webových
stránkách podpory softwaru Lion Server na adrese www.apple.com/support/server.