Mac Pro Server - Potíže s Wi-Fi komunikací

background image

Potíže s Wi-Fi komunikací

Máte-li potíže s komunikací ve Wi-Fi síti:

Â

Ujistěte se, že je správně nastaven software podle pokynů dodaných se základnou.

Â

Ujistěte se, že je počítač i síť, k níž se snažíte připojit, aktivní a že mají bezdrátový
přístupový bod.

Â

Ujistěte se, že je Mac Pro v dosahu antény druhého počítače nebo přístupového
bodu sítě. Elektronická zařízení nebo kovové konstrukce v blízkém okolí mohou
rušit bezdrátovou komunikaci nebo omezovat její dosah. Příjem lze někdy zlepšit
přemístěním nebo otočením počítače.

Â

Ujistěte se, že je boční panel na svém místě (podle pokynů stránce 44 a dalších) a že jsou
na místě kryty přístupu k rozhraním PCI (viz „Přidávání karet PCI Express” na stránce 66).
Nejsou-li kryty počítače Mac Pro správně zavřené, příjem antény je omezený.

Â

Ověřte úroveň Wi-Fi signálu. Ve stavové ikoně Wi-Fi (Z) v řádku nabídek se zobrazí
až čtyři proužky indikující sílu signálu.

Â

Další informace o Wi-Fi získáte, vyberete-li příkaz Nápověda > Centrum nápovědy
a poté vyhledáte heslo „Wi-Fi“. Přečtěte si rovněž pokyny uvedené v dokumentaci
bezdrátového zařízení.

background image

85

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení