Mac Pro Server - Maximalizace výkonu Ethernetu

background image

Maximalizace výkonu Ethernetu

Počítač podává nejvyšší výkon, pokud je ethernetové rozhraní, k němuž je připojen,
nastaveno na režim automatického vyjednávání. Požádejte správce sítě, aby toto
nastavení ověřil.

Poznámka: Pokud se vyskytují potíže při pokusu o připojení k síti, ověřte, zda je
síťový spínač nastaven na režim automatického vyjednávání. Pokud rozhraní spínače
nepracuje v režimu automatického vyjednávání, počítač detekuje správnou rychlost,
ale pracuje ve výchozím poloduplexním režimu. Je-li rozhraní spínače na druhém
konci linky nastaveno na plně duplexní režim, může se mnoho přenosů na lince
opožďovat. Není-li možné nastavit spínač na režim automatického vyjednávání,
nastavte rozhraní spínače do poloduplexního režimu. Další informace naleznete
v dokumentaci přiložené k ethernetovému spínači.