Mac Pro Server - Kontrola hardwarových problémů

background image

Kontrola hardwarových problémů

Pokud máte podezření, že se vyskytl problém s hardwarem, použijte aplikaci Apple
Hardware Test, která vám pomůže zjistit, zda je problém v některé komponentě
Macu Pro.

Chcete-li spustit Apple Hardware Test:

1

Odpojte od Macu Pro všechna externí zařízení kromě monitoru, klávesnice a myši.
Pokud je k počítači připojen ethernetový kabel, odpojte jej.

2

Restartujte Mac Pro se stisknutou klávesou D.

3

Když se objeví obrazovka s výběrem jazyka pro aplikaci Apple Hardware Test, vyberte
požadovaný jazyk.

4

Stiskněte klávesu Return nebo klikněte na pravou šipku.

5

Když se zobrazí hlavní obrazovka aplikace Apple Hardware Test (přibližně po
45 sekundách), postupujte podle pokynů na obrazovce.

background image

84

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

6

Pokud Apple Hardware Test zjistí nějaké potíže, zobrazí kód chyby. Než vyhledáte
podporu, tento kód si poznamenejte. Pokud Apple Hardware Test nezjistí chybu
hardwaru, mohou potíže souviset se softwarem.