Mac Pro Server - Aktualizace softwaru

background image

Aktualizace softwaru

Můžete se připojit k Internetu a automaticky bezplatně stáhnout a instalovat
nejnovější verze softwaru, ovladačů a dalších vylepšení Apple.

Aktualizace softwaru při aktivním připojení k Internetu ověří, zda je pro váš počítač
k dispozici nový software. Mac Pro můžete nastavit tak, aby aktualizace vyhledával
pravidelně, a poté můžete stahovat a instalovat aktualizovaný software.

Chcete-li ověřit dostupnost aktualizovaného softwaru:

1

Vyberte příkaz Apple () > Aktualizace softwaru.

2

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Â

Další informace najdete v Centru nápovědy – vyhledejte heslo „Aktualizace softwaru“.

background image

91

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Â

Nejnovější informace o softwaru Mac OS X Lion Server naleznete na webových
stránkách Lion Serveru na adrese www.apple.com/macosx/server.

Â

Nejnovější informace o systému Mac OS X naleznete na adrese
www.apple.com/macosx.