Mac Pro Server - Možné potíže a jejich řešení

background image

Možné potíže a jejich řešení

4

background image

74

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Při práci s počítačem Mac Pro se mohou občas vyskytnout potíže. Pokud máte
problém, přečtěte si rady pro řešení potíží. Další informace o řešení potíží naleznete
v Centru nápovědy a na internetových stránkách servisu a podpory pro počítače
Mac Pro na adrese www.apple.com/support/macpro.

Máte-li při práci s počítačem Mac Pro potíže, ve většině případů je lze snadno a rychle
vyřešit. Zamyslete se nad situací, v níž se problém vyskytl. Poznamenáte-li si, co jste
dělali předtím, než nastaly potíže, pomůže vám to vytipovat možné příčiny problému
a najít jeho řešení. Poznamenejte si následující údaje:

Â

Veškerý software nainstalovaný v poslední době.

Â

Jakýkoli nově instalovaný hardware (jako je paměť, grafická karta, karta PCI Express,
pevný disk) nebo připojené periferní zařízení.