Mac Pro Server - Instalace interních úložných zařízení

background image

Instalace interních úložných zařízení

Do počítače Mac Pro lze instalovat šest interních zařízení: dvě optické jednotky
a čtyři pevné disky nebo SSD disky. Ve většině konfigurací je instalován jeden pevný
disk v první zásuvce pro pevné disky a optická jednotka je umístěna v horní zásuvce
optických disků.

Do volných zásuvek můžete přidat až tři 3,5palcové bezkabelové pevné SATA disky
(Serial ATA). Disky musí splňovat následující specifikace:

Â

Typ:  SATA 3 Gb/s

Â

Šířka:  102 mm

Â

Hloubka:  147 mm

Â

Výška:  25,4 mm

Do volných zásuvek můžete přidat až tři 2,5palcové SSD disky. Disky musí splňovat
následující specifikace:

Â

Typ:  SATA 3 Gb/s

Â

Šířka:  63,5 mm

SSD disky jsou dodávány s adaptéry pro montáž do 3,5palcových zásuvek.

Další informace o požadavcích a podporovaných zařízeních získáte u autorizovaného
prodejce Apple, v Apple Store na stránkách www.apple.com/store nebo na stránkách
technické podpory pro Mac Pro na adrese www.apple.com/support/macpro.

background image

54

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

Instalace pevných disků SATA

Do zásuvek počítače Mac Pro lze instalovat až čtyři pevné SATA disky o výšce 1 palec.
Pokud je v počítači Mac Pro již nainstalován pevný disk, je uložen v první zásuvce. Do
druhé, třetí a čtvrté zásuvky můžete instalovat další disky.

Instalace pevného disku:

1

Otevřete Mac Pro a sejměte boční panel podle pokynů v oddílu „Otevření počítače
Mac Pro“ na stránce 31.

2

Zvedněte západku a uvolněte nosiče disků.
Poznámka: Pokud je západka sklopená, jsou nosiče uzamčeny v zásuvkách disků
a nelze je vyjmout.

3

Vytáhněte nosič ze zásuvky.

Nosič mechaniky

background image

55

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

4

Přiložte nosič na pevný disk tak, aby konektory směřovaly dozadu.

5

Připevněte pevný disk na nosič pomocí čtyř šroubů.

UPOZORNĚNÍ:

Dotýkejte se pouze bočních stran pevného disku. Vyvarujte se

poškození disku - nedotýkejte se tištěných spojů.

Konektory

background image

56

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

6

Zvedněte západku a zasuňte nosič s pevným diskem podle vodítek zpět do zásuvky
tak, aby zcela dosedl a konektory se spojily.

Konektory
mechanik

7

Nasaďte postranní kryt podle pokynů na stránce 44 a dalších.

UPOZORNĚNÍ:

Po instalaci komponent vždy nasaďte postranní kryt. Bez nasazeného

postranního krytu nebude Mac Pro správně fungovat.

background image

57

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

Instalace SSD disku

Do zásuvek počítače Mac Pro lze instalovat až čtyři 2,5palcové SSD disky. Pokud je
v počítači Mac Pro již nainstalován pevný disk, zabírá první pozici. Do druhé, třetí
a čtvrté zásuvky můžete instalovat další disky.

Instalace SSD disku:

1

Otevřete Mac Pro a sejměte boční panel podle pokynů v oddílu „Otevření počítače
Mac Pro“ na stránce 31.

2

Zvedněte západku a uvolněte nosiče disků.
Poznámka: Pokud je západka sklopená, jsou nosiče uzamčeny v zásuvkách disků
a nelze je vyjmout.

3

Vytáhněte nosič ze zásuvky.

Nosič mechaniky

background image

58

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

4

Odstraňte dva šrouby z nosiče disku dle vyobrazení. S užitím dvou zbývajících šroubů
připevníte SSD adaptér k nosiči. Odstraněné šrouby uložte na bezpečné místo.

Konektory

Háčky

Šrouby

Nepoužité šrouby (2)

5

Přiložte nosič jednotky na SSD adaptér tak, aby konektory mechaniky směřovaly
dozadu. Zasuňte dva háčky na horní straně adaptéru do otvorů v nosiči. Dvěma
šrouby na horní straně nosiče připevněte pouzdro SSD k nosiči.

background image

59

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

6

Zvedněte západku a zasuňte nosič s pevným diskem podle vodítek zpět do zásuvky
tak, aby zcela dosedl a konektory se spojily.

Konektory
mechaniky

7

Nasaďte postranní kryt podle pokynů na stránce 44 a dalších.

UPOZORNĚNÍ:

Po instalaci komponent vždy nasaďte postranní kryt. Bez nasazeného

postranního krytu nebude Mac Pro správně fungovat.

background image

60

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

Výměna optické jednotky

Počítač Mac Pro obsahuje jednu nebo dvě jednotky SuperDrive. Chcete-li optickou
jednotku vyměnit, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka: U výrobce optické jednotky nebo na jeho webových stránkách ověřte,
zda je jednotka nastavena na režim Cable Select. Pokud tak neučinil již výrobce,
nastavte jednotku do režimu Cable Select.

Výměna optické jednotky:

1

Otevřete Mac Pro a sejměte boční panel podle pokynů v oddílu „Otevření počítače
Mac Pro“ na stránce 31.

2

Zvedněte západku a uvolněte nosiče optických jednotek.
Pokud je západka sklopená, jednotky a nosiče jsou uzamčeny v zásuvkách optických
jednotek a nelze je vyjmout.

background image

61

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

3

Povytáhněte nosič napůl ze zásuvky optického disku.

background image

62

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

4

Odpojte kabel, kterým je optická jednotka připojena, a vytáhněte nosič ze zásuvky
optického disku.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud instalujete nebo vyměňujete optickou jednotku, použijte

originální kabely Apple dodané s počítačem Mac Pro.

background image

63

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

5

Vyšroubujte čtyři úchytné šrouby a vyjměte optickou jednotku z nosiče.

6

Pomocí těchto čtyř šroubů připevněte k nosiči náhradní optickou jednotku.

background image

64

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

7

Zasuňte optickou jednotku v nosiči napůl do zásuvky optické jednotky.

8

Znovu k optické jednotce připojte kabel.

Prostřední
konektor kabelu

Koncový
konektor kabelu

background image

65

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

9

Zvedněte západku a zasuňte nosič do zásuvky optické jednotky a zatlačte na něj aby
dosedl na místo.

10

Nasaďte postranní kryt podle pokynů na stránce 44 a dalších.

UPOZORNĚNÍ:

Po instalaci komponent vždy nasaďte postranní kryt. Bez nasazeného

postranního krytu nebude Mac Pro správně fungovat.

background image

66

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je