Mac Pro Server - Jak zlepšit to, co už dobré je

background image

Jak zlepšit to, co už dobré je

3

background image

30

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

Pomocí informací v této kapitole si Mac Pro přizpůsobte vlastním potřebám.
V níže uvedených oddílech naleznete Informace o důležitých postupech:

Â

„Otevření počítače Mac Pro“ na stránce 31

Â

„Instalace paměti“ na stránce 35

Â

„Instalace interních úložných zařízení“ na stránce 53

Â

„Přidávání karet PCI Express“ na stránce 66

Â

„Výměna interní záložní baterie“ na stránce 71

VAROVÁNÍ:

Společnost Apple doporučuje, aby instalace paměti, karet PCI Express

a interních úložných zařízení prováděl certifikovaný technik. Ohledně kontaktování
poskytovatele autorizovaného servisu Apple nebo společnosti Apple viz „Více
informací, servis a podpora” na stránce 91. Pokud instalujete tyto díly svépomocně,
riskujete poškození svého vybavení a na toto poškození se nevztahuje omezená
záruka na váš počítač. Další informace související s tímto tématem a zárukou vám
poskytne autorizovaný prodejce Apple nebo poskytovatel servisu autorizovaný
společností Apple.

background image

31

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je