Mac Pro Server - Základy ergonomie

background image

Základy ergonomie

Zde je několik rad pro vytvoření zdravého pracovního prostředí.

Klávesnice

Při práci s klávesnicí by vaše ramena měla být uvolněná. Vaše paže a předloktí by měly
tvořit přibližně pravý úhel a zápěstí s rukou by měly být přibližně ve stejné výši.

Polohu rukou často měňte, abyste předešli únavě. U některých uživatelů počítačů
se po intenzivní práci bez přestávek mohou objevit bolesti rukou, zápěstí nebo paží.
V případě, že se potýkáte s chronickou bolestí nebo nepohodlím v rukou, zápěstích
nebo pažích, poraďte se se specializovaným lékařem.

Myš

Myš umístěte do stejné výšky jako klávesnici a do pohodlné vzdálenosti.

Židle

Nejlepší volbou je nastavitelná židle poskytující pevnou a pohodlnou oporu. Upravte
výšku židle tak, aby byla vaše stehna v dokonale vodorovné poloze a chodidla se
opírala celou plochou o podlahu. Opěradlo židle by mělo poskytovat oporu dolní
části vašich zad (bederní oblasti). Postupujte podle pokynů výrobce pro nastavení
opěradla tak, aby vyhovovalo vašemu tělu.

Sedadlo židle bude možná nutné zvednout tak, aby vaše předloktí a ruce svíraly
s klávesnicí správný úhel. Pokud to však znemožňuje opřít chodidla celou plochou
o podlahu, použijte opěru s nastavitelnou výškou a náklonem, která pomůže
kompenzovat mezeru mezi podlahou a chodidly. Případně můžete snížit plochu
stolu a eliminovat tak potřebu použít opěru nohou. Další možností je použití stolu
s výsuvnou deskou pro klávesnici, umístěnou pod pracovní plochou.

background image

112

Kapitola 6

Důležité informace na závěr

Monitor

Monitor umístěte tak, aby se jeho horní hrana při sezení u klávesnice nacházela mírně
pod úrovní očí. Výběr nejvhodnější vzdálenosti očí a monitoru je na vás, ačkoliv
většina lidí preferuje 45 až 70 centimetrů.

Monitor umístěte tak, aby se co nejvíce minimalizovaly odlesky a odraz světla
dopadajícího na monitor ze stropního osvětlení a blízkých oken. Je-li to možné, použijte
polohovatelný stojan. Stojan vám umožňuje nastavit monitor do optimálního úhlu
a pomůže snížit nebo zcela eliminovat odraz světelných zdrojů, s nimiž nelze hýbat.

Úhel obrazovky odklání
odlesky světla

Chodidla spočívají celou
plochou na podlaze nebo
opěrce

Horní okraj obrazovky
v úrovni nebo mírně
pod úrovní očí (V případě
potřeby upravte vzdálenost
pracovní desky od podlahy.)

Volné místo pod
pracovní plochou

45–70 cm

Mírně
skloněná
stehna

Uvolněná
ramena

Předloktí
a ruce tvoří
přímku
Předloktí
vodorovně
nebo mírně
skloněná
Podepřená
bederní
oblast zad

Více informací o ergonomii naleznete v Internetu:

www.apple.com/about/ergonomics

background image

113

Kapitola 6

Důležité informace na závěr

Předcházejte poškození sluchu

VAROVÁNÍ:

Používáte-li sluchátka při vysoké úrovni hlasitosti, může dojít k trvalé

ztrátě nebo poškození sluchu. Postupem času si na vyšší hlasitost zvyknete a bude
vám připadat normální, přesto může vašemu sluchu škodit. Uslyšíte-li v uších
zvonění nebo vnímáte-li řeč ostatních méně zřetelně, ukončete poslech a nechte
si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba, po níž dojde k poškození
sluchu. Odborníci z oblasti ORL doporučují pro ochranu sluchu následující:

Â

Snažte se omezit čas, po který používáte sluchátka nastavená na vysokou hlasitost.

Â

Hlasitost rozhodně nezvyšujte s cílem odrušení hlučného okolí.

Â

Pokud neslyšíte řeč lidí ve vaší blízkosti, hlasitost snižte.