Mac Pro Server - Obecná údržba

background image

Obecná údržba

Je-li počítač třeba očistit jinak než pouhým otřením čistou látkou, postupujte podle
následujících pokynů:

1

Vypněte počítač a také monitor, je-li k počítači připojen.

2

Vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky nebo rozdvojky. Je-li k zásuvce připojen
i monitor, rovněž jej odpojte.

3

Odpojte kabely monitoru od počítače.

4

Povrch počítače zlehka otřete čistou, měkkou navlhčenou látkou.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte alkohol, aerosolové spreje, rozpouštědla a drsné

materiály, které by mohly poškodit povrch.

background image

110

Kapitola 6

Důležité informace na závěr

Ochrana optické jednotky

Aby optická jednotka správně fungovala:

Â

Umístěte počítač tak, aby zásuvka jednotky při vysouvání do ničeho nenarážela.

Â

Pokud jednotku nepoužíváte, zavřete ji.

Â

Do otevřené jednotky nic nevkládejte.

Â

Nedotýkejte se čočky optické jednotky prsty. Neotírejte čočku papírovými ubrousky
a jinými drsnými materiály. Je-li nutné čočku vyčistit, opatřete si u poskytovatele
servisu autorizovaného společností Apple čistící prostředek.

Â

Chraňte svůj počítač před zdroji vlhkosti.

Informace o laseru optické diskové jednotky

V zájmu vlastního bezpečí svěřte opravy optické jednotky výhradně poskytovateli
servisu autorizovanému společností Apple.

VAROVÁNÍ:

Úpravy zařízení nebo postupy jiné, než stanovuje příručka vašeho

příslušenství, mohou vést k vystavení se nebezpečnému záření. Optická disková
jednotka počítače obsahuje laser, který je za normálních podmínek použití
bezpečný, avšak v případě demontáže může poškodit váš zrak.

background image

111

Kapitola 6

Důležité informace na závěr