Mac Pro Server - Apple a životní prostředí

background image

Apple a životní prostředí

Společnost Apple Inc. si uvědomuje svou odpovědnost za minimalizaci ekologických
dopadů svých výrobních provozů a produktů.

Více informací naleznete v Internetu:

www.apple.com/environment

background image

114