Mac Pro Server - Důležité informace na závěr

background image

Důležité informace na závěr

6

background image

108

Kapitola 6

Důležité informace na závěr

Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečnostních opatřeních, pravidelné
údržbě a ergonomii užívání počítače Mac Pro a monitoru.

V zájmu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti vašeho zařízení dodržujte tato pravidla pro
čištění, manipulaci a pohodlnější užívání počítače Mac Pro. Mějte tyto pokyny po ruce
pro případ, že byste vy nebo jiní uživatelé potřebovali radu.

UPOZORNĚNÍ:

Nesprávné skladování nebo používání počítače může vést ke ztrátě

nároku na záruku poskytnutou výrobcem.