Mac Pro Server - Základní prvky na čelní straně počítače Mac Pro

background image

Základní prvky na čelní straně počítače Mac Pro

Optická mechanika

Zdířka pro sluchátka

Stavová kontrolka

f

®

Zapínací tlačítko

Rozhraní FireWire 800 (2)

Druhá optická mechanika

(volitelná)

Rozhraní USB 2.0 (2)

background image

19

Kapitola 2

Život s počítačem Mac Pro

Optická jednotka
Váš Mac Pro je vybaven jednotkou DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW SuperDrive, která
dokáže číst disky CD-ROM, Photo CD, Audio CD a DVD. Dokáže zapisovat hudbu,
dokumenty a jiné soubory na disky CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW a DVD±R DL
(Double Layer). Chcete-li jednotku otevřít, stiskněte klávesu vysunutí média (

C

) na

klávesnici Apple. Pokud je počítač Mac Pro vybaven druhou optickou jednotkou,
otevřete ji současným stisknutím klávesy Alt a klávesy vysunutí média (

C

).

®

Zapínací tlačítko
Stisknutím tohoto tlačítka Mac Pro zapnete. Chcete-li počítač restartovat, přidržte
tlačítko 5 až 6 sekund, dokud se Mac Pro nevypne, a poté jej opakovaným stisknutím
tlačítka zapněte.

H

Dvě rozhraní FireWire 800
Slouží k připojení vysokorychlostních externích zařízení, například DV kamer FireWire,
skenerů a externích pevných disků. Při připojení a odpojení FireWire zařízení není
nutné počítač restartovat. Rozhraní podporují rychlosti přenosu dat až do 800 Mbit/s.

d

Dvě rozhraní USB 2.0
Připojte iPod, iPhone, iPad, myš, klávesnici, tiskárnu, diskovou jdnotku, digitální
kameru, joystick, externí USB modem a další zařízení. Můžete připojit i zařízení USB 1.1.
USB rozhraní mohou být i na monitoru.

f

Zdířka pro sluchátka
Připojte sluchátka se standardním 3,5 mm konektorem.
Stavová kontrolka
Bílé světlo značí, že je Mac Pro zapnutý. Pokud světlo bliká, počítač spí. Informace
o blikající stavové kontrolce viz „Pokud bliká stavová kontrolka a počítač se nespustí”
na stránce 77.

background image

20

Kapitola 2

Život s počítačem Mac Pro