Mac Pro Server - Rozhraní a konektory na zadní straně počítače Mac Pro

background image

Rozhraní a konektory na zadní straně počítače Mac Pro

Napájecí zásuvka

Uzamykací západka

Rozhraní USB 2.0 (3)

Rozhraní FireWire 800 (2)

G

d

¥

H

Gigabitová rozhraní

Ethernetu (2)

background image

21

Kapitola 2

Život s počítačem Mac Pro

Napájecí zásuvka
Do zásuvky zapojte napájecí šňůru dodanou s počítačem Mac Pro. Nepoužívejte běžné
napájecí šňůry a prodlužovačky.

¥

Uzamykací západka
Chcete-li sejmout postranní kryt a získat přístup k interním komponentám počítače
Mac Pro, zvedněte západku. Při práci uvnitř počítače Mac Pro spuštěná západka jistí na
místě optické a diskové jednotky. Chcete-li zabezpečit interní komponenty a zamezit
k nim přístup, můžete použít bezpečnostní zámek (k dostání zvlášť). Můžete použít
i bezpečnostní kabel a provléknout jej západkou nebo držadly nahoře a dole a tím
zabezpečit svůj Mac Pro proti odcizení.

d

Tři rozhraní USB 2.0
Připojte iPod, iPhone, iPad, myš, klávesnici, tiskárnu, diskovou jednotku, digitální
kameru, joystick, externí USB modem a další zařízení. Můžete připojit i zařízení USB 1.1.
USB rozhraní mohou být i na monitoru.

H

Dvě rozhraní FireWire 800
Slouží k připojení vysokorychlostních externích zařízení, například DV kamer FireWire,
skenerů a externích pevných disků. Při připojení a odpojení FireWire zařízení není
nutné počítač restartovat. Rozhraní podporují rychlosti přenosu dat až do 800 Mbit/s.

G

Dvě gigabitová ethernetová rozhraní s podporou rámců jumbo frame
Připojení k vysokorychlostní ethernetové síti, DSL nebo kabelovému modemu či
k jinému počítači. Ethernetové rozhraní automaticky rozpozná ethernetová zařízení
a nepotřebuje překřížený ethernetový kabel. Kabel kategorie (CAT) 5e umožňuje
přístup k internetovým a síťovým prostředkům, jako jsou tiskárny a servery, a sdílení
informací v prostředí sítě.

background image

22

Kapitola 2

Život s počítačem Mac Pro