Mac Pro Server - Odpovědi na vaše dotazy

background image

Odpovědi na vaše dotazy

Více informací o práci s počítačem Mac Pro je k dispozici v Centru nápovědy a na
internetových stránkách www.apple.com/support/macpro.

Centrum nápovědy otevřete takto:

1

Klikněte na ikonu Finderu v Docku (panel ikon podél okraje obrazovky).

2

Klikněte na nabídku Nápověda v řádku nabídek a proveďte jeden z následujících kroků:

Â

Zadejte otázku nebo hledaný termín do pole Hledat a ze seznamu výsledků hledání
vyberte téma. Chcete-li vidět všechna témata, vyberte volbu Ukázat všechny výsledky.

Â

Příkazem Centrum nápovědy otevřete okno Centrum nápovědy, kde můžete
procházet a vyhledávat témata.

Další informace

Další informace o práci s počítačem Mac Pro najdete v následujících oddílech:

Hledané informace

Přečtěte si

Instalace disků, jednotek,
pamětí, rozšiřovacích
karet a baterie

Kapitola 3, „Jak zlepšit to, co už dobré je” na stránce 29.

Řešení potíží s počítačem
Mac Pro

Kapitola 4, „Možné potíže a jejich řešení” na stránce 73.

Vyhledání technické
podpory pro Mac Pro

„Více informací, servis a podpora” na stránce 91. Také můžete
navštívit stránky podpory pro Mac Pro na adrese
www.apple.com/support/macpro.

background image

27

Kapitola 2

Život s počítačem Mac Pro

Hledané informace

Přečtěte si

Práce se serverem
Mac OS X Lion Server

Web produktu Lion Server na adrese
www.apple.com/macosx/server. Také můžete otevřít aplikaci
Server a poté vybrat volbu Server Help (Nápověda pro Server)
z nabídky Help (Nápověda).

Přechod z PC na Mac

Článek „Proč budete Mac zbožňovat“ na adrese
www.apple.com/getamac/whymac.

Změna předvoleb systému

Otevřete Předvolby systému výběrem příkazu Apple (

K

) >

Předvolby systému. Také můžete vyhledat heslo „předvolby
systému“ v Centru nápovědy.

Použití myši nebo klávesnice

Předvolby systému a výběr položek Klávesnice a Myš. Také
můžete otevřít Centrum nápovědy a vyhledat heslo „myš“
nebo „klávesnice“.

Použití bezdrátové
technologie AirPort Extreme

Stránky podpory technologie AirPort na adrese
www.apple.com/support/airport. Také můžete otevřít
Centrum nápovědy a vyhledat heslo „AirPort“.

Použití bezdrátové
technologie Bluetooth®

Stránky podpory technologie Bluetooth na adrese
www.apple.com/support/bluetooth. Také můžete otevřít
Centrum nápovědy a vyhledat heslo „Bluetooth“.

Připojení tiskárny

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „tisk“.

Připojení FireWire a USB

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „FireWire“
nebo „USB“.

Připojení k Internetu

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Internet“.

Použití monitoru

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „rozhraní
monitoru“.

Vypálení CD nebo DVD

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „vypálit disk“.

background image

28

Kapitola 2

Život s počítačem Mac Pro

Hledané informace

Přečtěte si

Specifikace Mac Pro

Kapitola 5, „Co se skrývá pod povrchem” na stránce 95.
Také můžete navštívit stránku specifikací Macu Pro na adrese
www.apple.com/macpro/specs.html. Nebo otevřete Informace
o systému (ve složce Utility na Launchpadu) a klikněte na Více
informací.

Novinky Apple, produkty volně
ke stažení a katalogy online

Webové stránky Apple na adrese www.apple.com.

Pokyny, technická
podpora a příručky

Webové stránky podpory Apple na adrese
www.apple.com/support.

background image

Centrum nápovědy

RAM

www.apple.com/store