Mac Pro Server - Možnosti interních rozšíření

background image

Možnosti interních rozšíření

Nosiče mechanik (4)

Nosič optické mechaniky

Pozice 1: dvojnásobná délka
Grafika PCI Express
(instalována grafická karta)

Paměťové pozice
(4 nebo 8 pozic
podle modelu)

Pozice 2 - 4: PCI Express

Baterie
(za grafickou kartou)

background image

25

Kapitola 2

Život s počítačem Mac Pro

Optické jednotky
Počítač Mac Pro je vybavený jednou nebo dvěma jednotkami SuperDrive DVD±R DL/
DVD±RW/CD-RW. Výměna optické jednotky viz „Výměna optické jednotky” na stránce 60.
Jednotky pevných a SSC disků
Počítač Mac Pro je vybaven až čtyřmi instalovanými jednotkami. Instalace a výměna
jednotek viz „Instalace interních úložných zařízení” na stránce 53.
Pozice PCI Express
Počítač Mac Pro obsahuje tři rozšiřovací pozice PCI Express. Ohledně instalace PCI karet
do pozic 2 až 4 viz „O kartách PCI Express” na stránce 66.
Baterie
Počítač Mac Pro používá interní záložní baterii. Pokud má Mac Pro potíže při spouštění
nebo jsou systémové datum a čas často nesprávné, je možné, že bude nutné baterii
vyměnit. Viz „Výměna interní záložní baterie” na stránce 71.
Pozice pro grafickou kartu PCI Express s dvojitou šířkou
Ke grafické kartě PCI Express v pozici 1 můžete připojit až dva monitory. Kartu v této
pozici lze vyměnit a do pozic PCI 2 až 4 lze instalovat další grafické karty. Viz „O kartách
PCI Express” na stránce 66.
Paměťové pozice
Počítač Mac Pro obsahuje v závislosti na modelu čtyři nebo osm paměťových
rozšiřovacích pozic. Chcete-li rozšířit paměť, instalujte do pozic moduly PC3-10600E,
1333 MHz, DDR3 EEC SDRAM UDIMM. Další informace o typech pamětí použitých
v počítači Mac Pro, viz „Instalace paměti” na stránce 35.

background image

26

Kapitola 2

Život s počítačem Mac Pro